หน้าแรก เทคโนโลยี กระแสข่าวโลก บทความ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
บัญญัติ 10 ประการ

คำศัพท์ไอที

การเลือกซื้อ

มาตราฐาน-กลยุทธ์

รักษ์โลกกับคนไอที

มุมไอที


 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology เรียกย่อๆว่า IT) ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

       เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาจากการผสมคำระหว่างสารสนเทศ (Information) กับคำว่าเทคโนโลยี (Technology)

          เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การติดต่อสื่อสาร การส่งข้อมูลทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ตัวเลข เสียง ภาพโดยผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่าย โดยผ่านระบบโทรคมนาคม