“เน้นคุณธรรม       เลิศล้ำวิชาการ      ทักษะงานคือชีวิต”

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
คำขวัญ
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างบริหารงาน
คณะครู-อาจารย์
จำนวน น.ร/น.ศ
คณะกรรมการชมรมฯ
แผนที่
ติดต่อเรา
 
 
 
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
โครงการ/โครงงาน
ผลงานวิจัย
งานแนะแนว
ตารางสอน
ตารางเรียน
ห้องสมุดออนไลน์
 
 
   
 
        เป็นอาชีพที่ทำให้เรามีหน้ามีตาทางสังคม  อีกทั้งยังท้าทายความสามารถ เป็นอาชีพที่มีเกียรติ และมีความเจริญก้าวหน้า มีเป้าหมายชีวิต      ด้วยความตั้งใจ พร้อมที่จะเข้าสู่งานอาชีพเลขานุการด้วยความรักและศรัทธาในอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 

   
 
    กิจกรรม 5 ส
    กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
    กิจกรรมประกวดแอโรบิก
 
     
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
อาจารย์อารมย์  วรภักดิ์