ยกเลิกจัดกิจกรรมวันเสาร์ที่24พค.57
โพสโดย admin เมื่อ May 22 2014 22:22:54
ตามประกาศฉบับที่ 9 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ให้วิทยาลัยหยุดทำการ 23-25 พค.57 วันศุกร์หยุด
ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 24 พค. 57
แจ้งสมาชิกทุกท่านทราบ
ประชน บุญสุข